Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Мястото за преглед на предоставената информация в община Перущица е заседадтелна зала, находяща се на етаж 3 от сградата на община Перущица на ул.”Отец Паисий” 2.