Z6_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0KS6
Z7_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0K24

Селищна могила - 1

Дата на публикуване: 22.12.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистирана в Археологическата карта на България № АКБ - 2100041

Получават статут на НКЦ Селищната могила е датирана в периода от ранния неолит до ранната бронзова епоха. Могилата се намира в кв. Пастуша в близост до карстовия извор Пастуша и скално светилище, върху което е построена по-късно Червената църква. Добрите условия за духовно и материално развитие около извор Пастуша довело до разрастване на селището и увеличаване на броя на населението му, а впоследствие и до разселвания и основаване на други праисторически селища в близката околност – района на Пастуша, Перущица и Брестовица. 

Местоположение

северно от Перущица, кв. Пастуша.