Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0AS6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0A21

Kомисия Здравеопазване и образование

Дата на публикуване: 13.03.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм.

Председател: 

Захари Станимиров Захариев

 

Членове:

Атанас Иванов Насков

Екатерина Андреева Тошкова

Ради Ботев Минчев

Николай Георгиев Баков