Z6_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0416
Z7_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H04H4

НЧ "Просвета 1862"

Дата на публикуване: 22.12.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Основаване на НЧ "Просвета 1862"

На територията на общината функционира – Народно читалище "Просвета 1862". Читалището е основно през 1862 год. по инициатива на Петър Бонев. 

Днес

Сградата е добре поддържана, разполага с голяма концертна зала с полу-професионална сцена, камерни зали, гримьорни, аудио-визуална техника, компютри, което създава добри условия за развитие на културна и творческа дейност. В читалището има библиотека с библиотечен фонд над 20 000 тома литература. В читалището функционира и самодеен театър, който е носител на златни и сребърни медали от републикански фестивали. Активно работят и 65 младежка формация по модерен балет, детско-юношеска театрална студия, литературен клуб, детски танцов ансамбъл. 

Адрес

пл. ”27 Априлий”, п.к.4225 
тел.: 03143/9977 ; 0886339240 
имейл: prosveta_peru@abv.bg