Z6_PPGAHG80097DB0QFBVJBB93156
Z7_PPGAHG80097DB0QFBVJBB931L4

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 08.02.2022
Последна актуализация: 23.11.2022
Стефка Кънева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Паулина Михова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Милан Ганев - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Мария Димитрова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Любомира Енева - чл. 35, ал .1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Кристина Косева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Иван Янев - чл. 35, ал. 1, т. 3, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Иван Янев - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Екатерина Бабакова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Ангел Левашки - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022