Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Достъп до обществена информация от община Перущица се осъществява съгласно от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.