Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF4

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2024

Изработването на проекти на нормативни актове  се осъществява при спазване изискванията на Закона за нормативните актове при спазване принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Мотиви - наредба
Дата на публикуване: 02.06.2022

Мотиви и стратегия - OS-2021
Дата на публикуване: 07.03.2022

Наредба общински дружества
Дата на публикуване: 07.03.2022

ПИРО 2021-2027
Дата на публикуване: 07.03.2022

Правилник-OP-BTSD-21
Дата на публикуване: 07.03.2022