Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TT1F3
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2022

При осъществяване на своята дейност общинската администрация на община Перущица се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.