Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 23.11.2022
Ясен Овчаров - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2022
Дата на публикуване: 03.01.2023

Ясен Овчаров - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2022
Дата на публикуване: 19.12.2022

Ирина Василева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2022
Дата на публикуване: 01.06.2022

Мария Богоева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2022
Дата на публикуване: 25.05.2022

Ирина Василева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2022
Дата на публикуване: 25.05.2022

Иван Кръстанов - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2022
Дата на публикуване: 26.04.2022

Иван Кръстанов - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2022
Дата на публикуване: 26.04.2022

Катрин Стаменова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2022
Дата на публикуване: 26.04.2022

Йорданка Тошкова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2022
Дата на публикуване: 29.03.2022

Катрин Стаменова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2022
Дата на публикуване: 29.03.2022

Йорданка Тошкова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2022
Дата на публикуване: 29.03.2022