Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3P73
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3PN1

Даново училище

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Обявена за исторически НКЦ

Даново училище е построено през 1850 год. със собствени средства на родолюбивите и жадни за просвета и свобода перущенци. Първият учител в него е известния с по-късната си книжовна и издателска дейност, български възрожденски деец Христо Груев Данов (1828-1911). Той въвежда светско образование по взаимоучителния метод (Бел-Ланкастерски метод), открива неделно училище и се бори за образование на момичетата. В сградата на училището през 1869 г. Васил Левски основава местния таен революционен комитет, чиято дейност е възобновена през 1876 г. от Георги Бенковски. През 1876 г. училището е превърнато в болница, функционираща със средствата на лейди Емили Странгфорд (английска общественичка, която организира събирането на помощи за пострадалото българско население след потушаване на Априлското въстание). Към момента в бившето училище се помещава картинна галерия.

През 2020 г. в Дановото училище е създаден и „Център за образователни инициативи и високотехнологични визуализации“. 

Местоположение

в центъра на гр. Перущица.