Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA39V5
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3P06

Манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистриран в Археологическата карта на България № АКБ – 2100721

Обявена за архитектурно-строителен НКЦ.

В местността „Манастира“ над Перущица, се намират останките на средновековна монашеска обител, наричана от местното население „Св. Тодор“. В продължение на 73 няколко века той е бил част от един внушителен комплекс от няколко български манастира в северните поли на Родопите, наречени Родопската Света гора. Според изследователите „Св. Тодор“ е основан през втората половина на Средновековието, в края на VI-ти и началото на VII-ми век. Според исторически сведения е бил разрушаван няколко пъти. Първият погром на тази монашеска обител е бил през XIV век, при завладяването на България. Вторият е през 1657 год., третия е през 1778 год. И последния на 27 април 1876 год., по време на Априлското въстание. В момента манастирът е трудно достъпен, няма път – останали са само руини.

Местоположение

5 км южно от Перущица.