Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3HN2
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3HF0

Средновековна крепост Перистица

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Средновековната крепост Перистица се намира в непосредствена близост до някогашния манастир „Свети Тодор”. По всяка вероятност крепостта е строена от византийския император Юстиниян I (527 – 565 г.). За първи път името й се споменава през XIII век и се свързва с името на българския цар Михаил II Асен. Крепостта Перистица се издига върху висок, скалист, естествено недостъпен връх. От някогашната внушителна крепостна стена, дебела повече от два метра, сега са останали само основите, обрасли с храсталаци. В скалистата част на крепостта били изкопани дълбоки резервоари за вода. В западната й част още личат стъпалата от стълбището, което отвеждало до върха на крепостта. 

Местоположение

4 км южно от Перущица.