Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6E16H6
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6E1694

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 16.02.2022
Последна актуализация: 23.11.2022
Иванка Маринова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2021
Дата на публикуване: 16.02.2022

Иван Муров - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2021
Дата на публикуване: 16.02.2022

Мария Джингарова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2021
Дата на публикуване: 16.02.2022

Радослав Даянов - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2021
Дата на публикуване: 16.02.2022

Ренета Къдринова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2021
Дата на публикуване: 16.02.2022

Спасимира Бежина - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2021
Дата на публикуване: 16.02.2022