Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3U04
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3U07

Надгробни могили

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Надгробните могили са 6 на брой

Получават статут на НКЦ (отм.) и съгласно §10, ал.1 от ЗКН Категорията на НКЦ е от национално значение. Надгробните могили са тракийски от римската епоха.

Местоположение

северно от Перущица. Разположени са в местностите: Керена, Старите лозя, Пресечената могила, до Кричимския канал, Ибрямова могила, м. Селището.

По неофициални данни

На територията на Община Перущица има 29 могили, сред които най-известните са Духовата, Бановата, Горката, Андреева могила, Пресечената, Ибрямската и т.н.. Надгробните могили са се издигали преди всичко на племенните владетели – царе, принцове и на хората около тях, които имали власт. Колкото по-знатен бил покойникът, толкова по-внушителна била могилата му.