Z6_PPGAHG800PLQE0QV0IFPFK20D1
Z7_PPGAHG800PLQE0QV0IFPFK20T2

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 16.02.2022
Последна актуализация: 23.11.2022
Ангел Гегов - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2020
Дата на публикуване: 16.02.2022

Анна Даскалова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2020
Дата на публикуване: 16.02.2022

Даяна Балъмова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2020
Дата на публикуване: 16.02.2022