Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2022

 

 

 

 

 

Проект на бюджет 2023г.
Дата на публикуване: 16.08.2023

Проект на разчети 2023г.
Дата на публикуване: 17.02.2023

Проект на бюджет 2022 - общи показатели
Дата на публикуване: 08.04.2022