Z6_PPGAHG800PR8F0QF7NVAQKISH4
Z7_PPGAHG800PR8F0QF7NVAQKISH7

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 14.02.2022
Последна актуализация: 23.11.2022
Атанаска Начева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Величка Делева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Ива Атанасова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Ирина Мишева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Йоана Сокерова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Йордан Кръстенов - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Йордан Начев - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Калина Таскова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Костадин Тонов - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Лилия Тенчева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Милена Папазова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Радка Маршавелска - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Радостина Звездова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Стела Иванова - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022

Цветанка Илиева - чл. 35, ал. 1, т. 1, 2019
Дата на публикуване: 14.02.2022