Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6E1QE2
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6E1QU0

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 16.02.2022
Последна актуализация: 23.11.2022
Анна Даскалова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2020
Дата на публикуване: 16.02.2022

Даяна Балъмова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2020
Дата на публикуване: 16.02.2022

Лилия Тенчева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2020
Дата на публикуване: 16.02.2022