Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0M57
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0MD0

Kомисия Интеграция и международни връзки

Дата на публикуване: 14.03.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и интеграция на ромското население.

Председател: 

Рангел Христов Божков

 

Членове:

Георги Рангелов Чакъров

Атанас Иванов Насков

Иванка Ангелова Чинчийкова

Костадин Иванов Тотов