Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0Q64
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0QM2

Kомисия Устройство и архитектура

Дата на публикуване: 13.03.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Постояна комисия по устройство на територията, архитектура, градоустройство, благоустройство, строителство, околна среда, пътна мрежа, транспортно обслужване, комуналнадейност, инвестиции, селско и горско стопанство.

Председател: 

Йордан Недков Тилев

 

Членове:

Рангел Христов Божков

Константин Вихъров Витанов

Костадин Иванов Тотов

Захари Станимиров Захариев