Z6_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0CA5
Z7_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0CQ6

Селище 1

Дата на публикуване: 22.12.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистрирана в Археологическата карта на България № АКБ - 2100045

Получават статут на НКЦ. Селището е с площ от 5 дка. 

Местоположение

северно от Перущица, кв. Козбен.