Z6_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0K11
Z7_PPGAHG800PDS20QN7OEL1H0KH2

Селищна могила - 2

Дата на публикуване: 22.12.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистрирана в Археологическата карта на България № АКБ - 2100042

Получават статут на НКЦ Селищната могила е просъществувала от късния неолит до ранния енеолит.

Местоположение

северозападно от Перущица, до Кричимския канал.