Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

 Център за административно обслужване (ЦАО)
    • Адрес: гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2
    • Е - адрес:  https://perushtitsa.bg;
    • E-mail адрес: obshtina@perushtitsa.egov.bg  
    • Тел.: 03143 22-52;

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа без прекъсване

https://www.livechatalternative.com/