Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0MO5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0M43

Kомисия по социална политика

Дата на публикуване: 14.03.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Председател: 

Константин Вихъров Витанов

 

Членове:

Николай Георгиев Баков

Йордан Недков Тилев

Георги Рангелов Чакъров

Рангел Христов Божков