Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0MO5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0M43

Kомисия по социална политика

Дата на публикуване: 14.03.2022
Последна актуализация: 09.11.2023

Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Председател: 

 

 

Членове: