Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3F51
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3FL2

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 08.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022
Ангел Левашки - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Веселина Вачкова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Виолета Косева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Деница Тонкова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Екатерина Бабакова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Жана Стоянова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Иван Витанов - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Йордан Витанов - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Костадин Тонов - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Краснойка Кушева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Кристина Косева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Лидия Панова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Любомира Енева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Магдалена Божкова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Мария Джингарова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Мария Димитрова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Милан Ганев - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Недка Аризанова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Николина Богоева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Николина Лозена - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Паулина Михова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Саша Латева-Бонева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Светла Кирчева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Стефка Кънева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Стоянка Ковачева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 10.02.2022

Стоянка Тодорчева - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022

Таня Антонова - чл. 35, ал. 1, т. 2, 2018
Дата на публикуване: 08.02.2022