Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3HA1
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3HQ2

Средновековна крепост м. Калето

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистриран в Археологическата карта на България № АКБ – 2100723

Обявена за архитектурно-строителен НКЦ  

Местоположение

1,55 км югоизточно от Перущица.

История

Крепостта е датирана от Втората българска държава. От югозапад, запад и северозапад местността е недостъпна, защитена естествено от отвесни скали Разположена е на приблизителна площ от около 4 дка. От крепостта са намерени стени и равномерно разпръснати находки.