Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK6

Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

В Община Перущица се използва следният образец за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация.