Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121L6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK4

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

В Община Перущица се използва следната бланка на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.