Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

В Община Перущица се използват следните документи за предоставяне на информация от обществения сектор.