Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Символите на община Перущица са герб и флаг. Удостояването със званието: „Почетен гражданин на Перущица се извършва с Решение на ОбС- Перущица и се води Почетна книга на удостоените със званието.

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/