Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Населено място 1
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 5
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 2
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 6
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 3
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 7
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 4
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 8
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail