Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0
История Характеристики на общината Символи и почетни граждани Защита при бедствия и аварии

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.