Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Броят на населението в общината се определя до голяма степен както от естественото демографско възпроизводство, от урбанизационните и административно-териториални промени, така и от темповете на социално-икономическо развитие. Единственото населено място на територията на община Перущица е град Перущица, като населението на общината по данни на НСИ към 31.12.2019 година е 4 710 души.  

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/