Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3P97
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3PP5

Църквата „Св.Архангел Михаил“

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Обявена за исторически и архитектурно-строителен НКЦ

Историческата църква „Св. Архангел Михаил“ е строена през 1847 – 1848 год. от брациговски майстори, изцяло с дарение на перущенци и е осветена на 8-ми ноември 1849 год (Архангелов ден). Тя представлява трикорабна едноапсидна църква, с каменна зидария и засводена с тухлена сводове. Настилката е от неправилни каменни плочи. В нея е имало икони изписани от известния творец Станислав Доспевски. Църквата е била последното убежище на въстаналите за свобода перущенци през април 1876 год. срещу османското господство. Мнозина от нейните защитници са сложили край на живота си, вместо да попаднат живи в ръцете на озверелите нередовни турски войски. След неколкодневна обсада и артилерийски обстрел, църквата пада в ръцете на турците на 1 май 1876 г. Малцината оцелели нейни защитници и много жени, деца и старци от Перущица са отведени в Пловдив. През 1966г. е поставен каменният саркофаг в църквата, а през 1971 г. е обявена за архитектурен паметник на културата.

През 2007 е извършена консервация на десният кораб на църквата. През 2021 г. е извършена реконструкция на покрива, като средствата са осигурени от Министерство на културата 

Местоположение

в центъра на гр. Перущица.

https://www.livechatalternative.com/