Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUBMD2
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUBMJ7

Исторически музей Перущица

Дата на публикуване: 03.11.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Музейно дело в Перущица

Музейното дело в Перущица има своите корени в периода на българското възраждане. След Априлското въстание, през 1896г. по инициатива на гражданите на Перущица е създаден комитет „27-ми Априль 1876”, който има за цел съхранение и опазване паметта на загиналите перущенци, герои от Априлската епопея 1876г. 

Учредяване на „Исторически музей” гр. Перущица

На 5-ти март 1955г. е създаден и учреден „Исторически музей” гр. Перущица , експозицията е открита в деня на 80 годишнината от Априлското въстание в двуетажна общинска сграда. На 10-ти май 1969г. на същото място е открита нова музейна сграда, в която е уредена експозиция, обхващаща историята на града от създаването му до днес. Историческият музей е създаден и учреден през 1955 год. Днес комплексът включва четири зали. Експозицията в сградата на музея проследява хода на развитие на селището от неолита (VI хил. пр.Хр.) до съвременния му облик. Етнографската експозиция запознава с бита на населението: оръдия на труда, облекло, съдове, накити. Част от музея е църквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил”, в която по време на Априлското въстание местното население са се криели и са се сражавали за живота и свободата си. Извършен е основен ремонт, финансиран по Проект: ”Обновяване на исторически музей - Перущица”, по мярка 313 „Насърчаване на туристическата дейност” от ПРСР 2007-2013г., подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Адрес

ул.”Петър Бонев” 1, град Перущица 4225 
тел.: 031 432 205
имейл: museum.perushtitsa@abv.bg
http://museumperushtitsa.com/bg/

https://www.livechatalternative.com/