Z6_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3UF4
Z7_PPGAHG800PHSC0QNN0E1FE3UF7

Червената църква

Дата на публикуване: 04.01.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

Регистриран в Археологическата карта на България Раннохристиянска базилика

Обявена за народна старина в ДВ бр.69/1927г. и за архитектурно-строителен НКЦ в ДВ бр.36/1966г. В писмо №3861 от 02.12.2008г. са определени граници и режими. Категорията на НКЦ е от национално значение. 

Местоположение

на 2км североизточно от Перущица.

История

Археологическите проучвания показват, че изграждането на внушителния храм е започнало около IV-V в. сл. н.е., което я прави една от най-старите църкви в България. Построена е върху древно скално светилище. Изследователите са установили, че върху тракийското светилище е бил изграден хероон на неизвестен засега воин или цар, а с навлизането на християнството в България мястото е започнало да се използва като мартирий, където са съхранявани мощите на мъченици за Христовата вяра. Първите сведения за Червената църква датират от 19 век. Началото на археологическите проучвания е поставено през 1915г. През 1921г. изследванията са продължени и е извършено детайлно заснемане на църквата и стенописите.

Последните 71 археологически проучвания са направени през 80-те години на 20 век, когато са изяснени хронологическите периоди на сградата и са разкрити части от прилежащия некропол. Червената църква е от типа на четириконхалните куполни сгради с обиколен коридор и два притвора, портик с монументално стълбище, баптистерий и параклис. През 1992г. е направено конструктивно укрепване на голямата арка на северната конха.

През 1994-1995г. е изготвен проект, по който е извършена частична реинтеграция на източната част на апсидата. С заповед №РД 09-754/01.12.2008г. на Министъра на културата са определени териториалния обхват на НКЦ, територията на охранителната му зона и предписания за опазването им.

През 2013 година Червената църква беше открита след около двугодишна реставрация по проект на Министерството на културата и с помощта на оперативна програма „Регионално развитие“ и програма „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма“. Освен реставриране на самия храм са взети и мерки, които ще позволят включването на историческия обект в различни културни маршрути. При Червената църква е изградена туристическа инфраструктура: информационна сграда с битови помещения. Все още не е осигурен асфалтиран път и няма паркинг за автомобили и автобуси.

https://www.livechatalternative.com/