Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Решения Протоколи от заседания Протоколи от заседания на комисии

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Протоколи и Решения на Общински съвет – При изпълнение на своите правомощия по закон, общинския съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/