Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CF4

Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2023

Изработването на проекти на нормативни актове  се осъществява при спазване изискванията на Закона за нормативните актове при спазване принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 

Проект на наредба за местните данъци и такси на община Перущица

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица

Проект на Наредба за кварталните съвети в Община Перущица

Проект на Наредба за изменение и допълнение на местните такси и цени на услуги

Мотиви и Проект на Наредба №1 на ОБС Перущица

Мотиви - наредба

Мотиви и стратегия - OS-2021

Наредба общински дружества

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - 2021-2027Г

ПИРО 2021-2027

Правилник-OP-BTSD-21

Предложение - промяна и такси 2021 Перущица

Общинска програма за овладяване популацията набезстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г.

Справка по чл. 26 ал.3 от ЗНА