Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.11.2023

Списък на общинските съветници към ОБС – Перущица, издигнати от съответни партии, местни коалиции.

 1. Ангел Сашов Велев – „Заедно за силна община“
 2. Асен Кочев Тошев – ПП „ДПС“
 3. Асен Стоянов Витанов- ПП „ГЕРБ“
 4. Атанас Христов Кисимов - „Заедно за силна община“
 5. Галина Цветкова Маринова – МК „БСП за България“
 6. Георги Методиев Злачев - МК „БСП за България“
 7. Екатерина Андреева Тошкова – ПП „ГЕРБ“
 8. Константин Вихъров Витанов - МК „БСП за България“
 9. Костадин Иванов Тотов- МК „БСП за България“
 10. Кънчо Димитров Стойчев – ПП „ГЕРБ“
 11. Мария Асенова Витанова-Вълканова – ПП „ГЕРБ“
 12. Ради Ботев Минчев- К „ПП-ДБ“
 13. Румен Димитров Пергелов- К „ПП-ДБ“
https://www.livechatalternative.com/