Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Списък на общинските съветници към ОБС – Перущица, издигнати от съответни партии, местни коалиции.

    1. Екатерина Андреева Тошкова - ПП ГЕРБ
    2. Иванка Ангелова Чинчийкова - ПП ГЕРБ            
    3. Захари Станимиров Захариев - ПП ГЕРБ                                 
    4. Ради Ботев Минчев - Демократична България - Обединение                                                 
    5. Д-р Атанас Насков - Демократична България - Обединение   
    6. Костадин Иванов Тотов - Демократична България - Обединение                                    
    7. Константин Вихъров Витанов - МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                                           
    8. Димитър Стоянов Мишев  - МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                    
    9. Иван Димитров Муров - НФСБ                                    
    10. Йордан Недков Тилев - НФСБ                                       
    11. Николай Георгиев Баков - ПП ВОЛЯ                                                                     
    12. Рангел Христов Божков - ДПС                                     
    13. Георги Рангелов Чакъров - ДПС