Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Общински съвет град Перущица

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. 

https://www.livechatalternative.com/