Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0MO5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0M43

Kомисия по социална политика

Дата на публикуване: 14.03.2022
Последна актуализация: 12.03.2024

Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Председател: Галина Цветкова Маринова

 

 

Членове:

Костадин Иванов Тотов

Асен Стоянов Витанов

Кънчо Димитров Стойчев

            Асен Кочев Тошев

https://www.livechatalternative.com/