Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0M57
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0MD0

Kомисия Интеграция и международни връзки

Дата на публикуване: 14.03.2022
Последна актуализация: 12.03.2024

Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и интеграция на ромското население.

Председател: Ангел Сашов Велев

 

 

Членове:

Атанас Христов Кисимов

Мария Асенова Витанова-Вълканова

Екатерина Андреева Тошкова

Румен Димитров Пергелов