Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0AS6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC0A21

Kомисия Здравеопазване и образование

Дата на публикуване: 13.03.2022
Последна актуализация: 12.03.2024

Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм.

Председател: Румен Димитров Пергелов

 

 

Членове:

            Атанас Христов Кисимов

            Екатерина Андреева Тошкова

            Ради Ботев Минчев

            Галина Цветкова Маринова

https://www.livechatalternative.com/