Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Финанси и бюджет

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 12.03.2024

Постоянна комисия по нормативна уредба, бюджет, финанси, икономика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, концесии и следконцесионен контрол. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Председател: Георги Методиев Злачев

 

Членове:

Константин Вихъров Витанов

Ради Ботев Минчев

Кънчо Димитров Стойчев

Асен Кочев Тошев