Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Подаването на заявления за достъп до обществена информация може да се осъществява чрез:
    • На място в Център за административно обслужване, находящ се в гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2, всеки работен ден от 08.00ч до 17.00ч;
    • По имейла на община Перущица: obshtina@perushtitsa.egov.bg;
    • Чрез Платформа за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/

https://www.livechatalternative.com/