Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2023

Избори за Народно събрание - 02.04.2023г.

Връзка с ЦИК

Връзка с РИК

Разяснителна кампания

Заповед №46/06.02.2023г. за образуване и утвърждаване номерация, обхват и адрес на избирателни секции.

Заповед №51/13.02.23г. - места за обявяване на предварителни избирателни списъци

Заповед №52/13.02.23г.- публикуване на предварителни избирателни списъци

Заповед №64/23.02.23г. за поставяне на агитационни материали

Съобщение - покана за провеждане на консултации за съставите на СИК/ПСИК за избори за Народно събрание на 02.04.2023г.

Предварителни избирателни списъци за публикуване на избори за народни представители на 02.04.2023г. 

Избирателни списъци за Народно събрание на 02.04.2023г.

Електронни заявления за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД "ГРАО"

Списък на заличените лица за публикуване на предстоящите избори за народни представители на 02.04.2023г.


Проверка на избирателни списъци на предстоящи избори за Народно събрание на 02.04.2023г.

Активна е възможността за проверка на избирателната секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон.

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора. Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 47 26 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна

 


 

Избори за Народно събрание - 02.10.2022г.

Връзка с ЦИК

Връзка с РИК

Заповед №249/12.08.2022г. за места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед №242/04.08.2022г. за образуване, утвърждаване, обхват и адрес на избирателни секции

Заповед №258/26.08.2022г. за определяне условията и реда за провеждане на предизборна кампания

Заповед № 259/26.08.2022г. за прилагане на мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Перущица

 Разяснителна кампания:

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

 


 

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД "ГРАО"

Съобщение-покана за провеждане на консултации за съставите на СИК/ПСИК за избори за Народно събрание на 02.10.2022г.

​Предварителен избирателен списък за публикуване за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022г.

Списък на заличените лица