Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.10.2023

Избори за общински съветници и кметове 2023

Връзка с ЦИК

Връзка с ОИК

Съобщение-покана за провеждане на консултации за съставите на ОИК

Заповед №243/31.08.2023г. за образуване и утвърждаване номерация, обхват и адрес на избирателни секции в община Перущица

Заповед №255/08.09.23 за места за обявяване на предварителни избирателни списъци

Заповед №256/08.09.23 за публикуване на предварителни избирателни списъци

Публикуване на предварителен избирателен списък част 1 за местни избори 29.10.2023г.

Съобщение-покана за провеждане на консултации за съставите на СИК/ПСИК

Проверка по адресна регистрация на избирателната секция

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО. 
Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Разяснителни материали на ЦИК, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване-за общински съветници и кметове

Заповед №280/21.09.2023г. за правила на предизборната кампания на територията на община Перущица

Заповед №289/05.10.23г. за предприети мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Списък на заличените лица от избирателните списъци на избори за общински съвет и кмет на община

Списък на заличените лица от избирателни списъци на избори за кмет на 05.11.2023г.

 

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адресhttps://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Избори за Народно събрание - 02.04.2023г.

Връзка с ЦИК

Връзка с РИК

Разяснителна кампания

Заповед №46/06.02.2023г. за образуване и утвърждаване номерация, обхват и адрес на избирателни секции.

Заповед №51/13.02.23г. - места за обявяване на предварителни избирателни списъци

Заповед №52/13.02.23г.- публикуване на предварителни избирателни списъци

Заповед №64/23.02.23г. за поставяне на агитационни материали

Съобщение - покана за провеждане на консултации за съставите на СИК/ПСИК за избори за Народно събрание на 02.04.2023г.

Предварителни избирателни списъци за публикуване на избори за народни представители на 02.04.2023г. 

Избирателни списъци за Народно събрание на 02.04.2023г.

Електронни заявления за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД "ГРАО"

Списък на заличените лица за публикуване на предстоящите избори за народни представители на 02.04.2023г.


Проверка на избирателни списъци на предстоящи избори за Народно събрание на 02.04.2023г.

Активна е възможността за проверка на избирателната секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон.

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора. Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 47 26 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна

 


 

Избори за Народно събрание - 02.10.2022г.

Връзка с ЦИК

Връзка с РИК

Заповед №249/12.08.2022г. за места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед №242/04.08.2022г. за образуване, утвърждаване, обхват и адрес на избирателни секции

Заповед №258/26.08.2022г. за определяне условията и реда за провеждане на предизборна кампания

Заповед № 259/26.08.2022г. за прилагане на мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на община Перущица

 Разяснителна кампания:

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

 


 

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД "ГРАО"

Съобщение-покана за провеждане на консултации за съставите на СИК/ПСИК за избори за Народно събрание на 02.10.2022г.

​Предварителен избирателен списък за публикуване за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022г.

Списък на заличените лица