Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Адрес: гр. Перущица 4225, ул. Отец Паисий №2
Телефонна централа: 03143/27-86
Център за административно обслужване: 03143/22-52
Денонощни дежурни ОбСС: 0888526947 

Ръководство

1. Кмет: Мария Витанова-Вълканова         
тел.: 03143/2786;   e-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg

2. Зам.-кмет: Ирина Мишева              
тел.: 03143/2786;   e-mail: i.misheva@perushtitsa.egov.bg

3. Зам.-кмет: Мирослав Николаков
тел.: 03143/2786;   e-mail: m.nikolakov@perushtitsa.egov.bg                        
                                
4. Секретар: Краснойка Кушева             
тел.: 03143/2786;   e-mail: k.kusheva@perushtitsa.egov.bg

Дирекция БФСДАО

Магдалена Божкова - Директор    
тел.: 03143/2786;   e-mail: m.bojkova@perushtitsa.egov.bg 

Дирекция САБХДЕП

Светла Кирчева - Директор        
тел.: 03143/2786;   e-mail: s.kircheva@perushtitsa.egov.bg