Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

Чрез Хартата на клиента поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно разпоредбите на Наредбата за административно обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (Център за услуги и информация);
Добра информираност, бърза и лесна комуникация;
Предимства на обслужването.

Заповед №157 от 06.06.2022 г.
Дата на публикуване: 13.06.2022